Пріоритети

Версія для друку

Передова наука

Приблизний бюджет 24,3 млрд євро.

• Європейська дослідницька рада(ERC)

• Майбутні технології(FET)

• Дії Марі Склодовської Кюрі

• Дослідницькі інфраструктури

Фінансування у рамках цього компоненту буде виділено на:

• Підтримку найталановитіших та креативних науковців і їх команд для проведення передових досліджень на найвищому рівні у рамках Європейської дослідницької ради (ERC http://erc.europa.eu/);

• Наукову співпрацю з метою пошуку нових та перспективних областей досліджень через підтримку Майбутніх технологій (FET http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html);

• Надання дослідникам достатньої кількості тренінгів та можливостей розвитку кар’єри у рамках програми дій Марі Складовської Кюрі (Marie Skłodowska-Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ );

• Забезпечення доступу всіх європейських дослідників до висококласних дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури) (research infrastructures)

Конкурентоспроможні виробництва

Приблизний бюджет 17 млрд євро.

Лідерство в індустріальних технологіях з підтримкою для:

Інформаційно-комунікаційні технології

- Нове покоління компонентів та систем

- Нове покоління комп’ютеризованих систем

- Майбутнє мережі Інтернет

- Технології управління вмістом та управління інформаційними потоками

- Новітні інтерфейси та роботи

- Мікро- та наноелектроніка та фотоніка

Нанотехнології

- Розробка нового покоління наноматеріалів, наноприладів та наносистем

- Забезпечення безпечної розробки та використання нанотехнологій

- Розвиток суспільного виміру нанотехнологій

- Ефективний синтез та виготовлення наноматеріалів, компонентів і систем

- Розробка техніки, методів вимірювання та обладнання, що підвищує продуктивність, зосереджуючись на основних технологіях, що сприяють розвитку та виведенню на ринок складних наноматеріалів та наносистем.

Новітні матеріали

-Міжгалузеві технології на основі передових матеріалів

- Розробка та перетворення матеріалів

- Використання матеріалів і компонентів

- Матеріали для екологічно раціональної та низько вуглецевої промисловості

- Матеріали для творчих галузей

- Метрологія, випробування характеристик, стандартизації та контроль якості

- Оптимізація використання матеріалів

Біотехнології

- Стимулюючі передові біотехнології як рушійна сила майбутніх інновацій

- Промислові процеси на основі біотехнологій

- Інноваційні та конкурентні технологічні платформи

Космічна галузь

Специфічне завдання наукових досліджень та інновацій в космічній галузі полягає в розвитку конкурентної та інноваційної космічної промисловості та наукової спільноти, яка розроблятиме та використовуватиме космічну інфраструктуру для підтримки майбутньої політики та суспільних потреб ЄС

А також підтримка об’єднання декількох ключових технологій для отримання кращих результатів;

Доступ до ризикового фінансування

Інновації у МСП

Відповідь на соціальні виклики

Приблизний бюджет 31 млрд євро

Фінансування буде надане наступним пріоритетам:

• Здоров’я, демографічні зміни та добробут

• Безпека продуктів харчування, стале сільське та водне господарство, лісництво, дослідження води (включаючи питну воду), біоекономіка

• Безпечна, чиста та ефективна енергетика

• Розумний, зелений та інтегрований транспорт

• Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів та сировини

• Європа у змінному світі – інноваційні та розумні суспільства

• Безпечні суспільства – захист свободи та безпеки Європи і її мешканців

• Наука у суспільстві

• Розповсюдження досконалості та розширення участі

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ