Інформація про засідання Ради 23.05.2013

Відбулося ІIІ засідання Ради молодих учених при Держінформнауки України

23 травня 2013 року відбулося третє засідання Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України, яке проходило у рамках ІIІ Молодіжного наукового форуму «Стратегія регіонального розвитку молодіжної науки» на базі Донецького ботанічного саду Національної академії наук України. 

На пленарному засіданні форуму було зачитано вітального листа учасникам та організаторам форуму від першого заступника Держінформнауки  України та вручено грамоту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України заступнику голови Ради.

На засіданні голова Ради Кращенко Ю.П. доповів про виконання плану діяльності Ради з грудня 2012 року до травня 2013 року, зокрема про розроблені пропозиції щодо порядку присудження наукових ступенів та опублікування результатів дисертацій та пропозиції до проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Радою було розглянуто проект типового положення про Раду молодих учених вищого навчального закладу (академічного науково-дослідного інституту). При його обговоренні відбулася жива дискусія, у ході якої члени Ради та запрошені гості внесли свої пропозиції щодо вдосконалення проекту. Створено робочу групу для доопрацювання зазначеного проекту акта, яка узагальнить пропозиції членів Ради та  розробить якісне типове положення.

На засіданні було представлено проект концепції розвитку молодіжної науки в Україні, в якому містяться ідеї, покликані сприяти поліпшенню ситуації в науковій сфері країни. Проект концепції викликав інтерес у присутніх, було висловлено багато пропозицій і сформовано робочу групу для його доопрацювання. 

Також, запропоновано створити робочу групу з підтримки альтернативного (зокрема грантового) фінансування ініціатив наукової молоді, а також внесено конкретні пропозиції, щодо активізації фінансування наукової діяльності з альтернативних джерел, спрямованої на виконання пп. 34.4, 40.1.2, 40.1.3, 41.1.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Наприкінці засідання головою Ради внесено пропозицію про кооптацію членів Ради і президії Ради та подання відповідних пропозицій до Держінформнауки. Також, розглянуто низку організаційних питань діяльності Ради.».

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ