Перелік звітної документації

Версія для друку

Для міжнародних конференцій:

 • акт здачі-приймання робіт;
 • кошторис фактичних витрат;
 • анотований звіт;
 • матеріали конференції в одному екземплярі;
 • всі звітні документи, що підтверджують надання послуг з друку матеріалів конференції (договір, калькуляція до договору, акт прийому-передачі виконаних робіт, рахунок-фактура або накладна)

По завершенні робіт за етапом Виконавець подає Замовнику:

 • супроводжувальний  лист;
 • науково-технічну роботу, затверджену Вченою радою Виконавця та звітну документацію, яка  передбачена технічним завданням, календарним планом;
 • анотований звіт;
 • витяг з протоколу засідання науково-технічної ради Виконавця з висновком про   відповідність виконаної роботи Технічному завданню;
 • кошторис фактичних витрат за етапом та копії  документів, що підтверджують ці витрати:
 1. копії платіжних доручень та рахунків-фактур на придбане спецустаткування ;
 2. затверджений Держкомінформнауки акт на списання придбаних та використаних матеріалів;
 3. копії договорів, калькуляцій кошторисної вартості, аното- ваних звітів та актів здачі-приймання науково-технічної продукції співвиконавців;

Якщо норми по обміну спеціалістами передбачені міжнародною угодою (протоколом) та затверджені Деркомінформнауки України за статтею “Службові відрядження” надаються копії платіжних документів, що підтверджують здійснені витрати відряджень, прийому іноземних спеціалістів.

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ