Методична та консультацiйна допомога

Версія для друку

Огляд галузі ІТ аутсорсингу і розробки програмного забезпечення в Україні “Exploring Ukraine. IT Outsourcing Industry” 

Прикріплений файлРозмір
Процедура погодження проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у 2014 році, з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.doc43.5 КБ
Форми для подання: Інформація про завдання (проекти) інформатизації, виконання яких планується за окремою бюджетною програмою (на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 22.10.2011 № 20500/18/1-11).doc31.5 КБ
Форми для подання:Інформаційний звіт про стан виконання завдання (проекту) інформатизації у 2011 році (на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 13.12.2011 № 74220/5/1-10) .doc37 КБ
Форми для подання:Форма подання інформації про системи автоматизації діловодства в центральних органах виконавчої влади.xls50.5 КБ
Форми для подання:Форма для подання інформації щодо звітності, обов'язковість подання якої встановлено законодавством, до міністерств, інших органів державної влади та фондів загальнообов'язкового державного страхування.xls36 КБ
Форми для подання:Форми для подання пропозицiй до завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї на 2013 рiк та 2013-2015 роки.doc81 КБ
Протокол спільного засідання науково-технічної ради Національної програми інформатизації (далі - НПІ) та робочої підгрупи з упровадження реформ напряму «Розбудова електронного урядування» Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільст.pd93.05 КБ
Перелік комп’ютерних програм, які використовуються в органах державної влади.xls134 КБ
Перелік Національних стандартів України для створення, впровадження та супроводження автоматизованих і інформаційних систем.doc57 КБ
Форми подання інформації до щорічної доповіді про стан інформатизації в Україні: для ОДА.xls76.5 КБ
Форми подання інформації до щорічної доповіді про стан інформатизації в Україні: для ЦОВВ.xls113.5 КБ
Форми подання інформації до щорічної доповіді про стан інформатизації в Україні:"Інформація щодо можливостей викорсиатння програмного забезпечення за бізнес - моделі SAAS (Software as a Service)".doc42.5 КБ
Методичнi рекомендацiї щодо основних етапів здiйснення робiт з планування та виконання органами державної влади заходiв з iнформатизацiї.doc44.5 КБ
Методичнi рекомендацiї щодо пiдготовки документiв для здiйснення процедури погодження.doc60.5 КБ

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ