Перелік чинних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, що включені до державного реєстру

Версія для друку

N проекту

Назва проекту технопарку

Виконавець

1

2

3

Технологічний парк  "Вуглемаш"

1.

  Створення сучасного промислового комплексу з виробництва мінераловатних виробів на основі новітніх технологій та обладнання

ТОВ "ДАНКО-ІЗОЛ"

Технологічний парк  "Інтелектуальні інформаційні технології"

2.

Розробка і впровадження нової комплексної автоматизованої технології та інформаційно-технічного забезпечення по переробці вторинних сировинних  ресурсів, їх повної екологічно чистої утилізації з отриманням корисних продуктів і теплової енергії  на основі нового способу високошвидкісного піролізу

ТОВ "ЕКОКОМІНВЕСТ"

Технологічний парк "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка"

3.

Розроблення технології виготовлення, організація промислового випуску високоефективних енергозберігаючих компактних люмінесцентних ламп

ТОВ "Газотрон-Люкс"

4.

Розробка та створення промислової технології виробництва оптоелектронних приладів на основі з'єднань А3В5"

ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука", м. Київ

5.

Організація в  Україні гнучкого автоматизованого виробництва електронних виробів (телевізорів з новим типом кінескопів, МП-3-плеєрів, офісних терміналів)

ЗАТ "Інтелектуальні технології - ІТ"

Технологічний парк

6.

Розробка і впровадження у виробництво нової техніки та технологій спеціалізованих рослинних жирів з новими функціональними властивостями

ТОВ

7.

Створення новітнього устаткування та розробка технології маловитратного виробництва титану, інших спеціальних металів і сплавів на основі вакуумної електронно-променевої плавки

ТОВ <Міжнародна компанія "АНТАРЕС"

8.

Розроблення і введення цифрової комутаційної системи технологічного та спеціального зв'язку (Ф-1500)

ЗАТ

9.

Розробка і впровадження у виробництво технології по збагаченню залізовмісних відходів  гірничо-металургійних підприємств з одержанням концентрату

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гонта-Технологія"

10.

Створення та освоєння серійного виробництва газопаротурбінних установок "ВОДОЛІЙ" потужністю 4 - 25 МВт для виробництва механічної, електричної та теплової енергії

ДП "НВК       газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"

Технологічний парк "Інститут монокристалів"

11.

Розробка технології, організація виробництва та випуск багатошарових ресурсозберігаючих широкоформатних коекструзійних плівок та термостабілізованих пакувальних матеріалів

ВАТ "Укрпластик"

12.

Розробка енергозберігаючих високоефективних мікрохвильових технологій та обладнання для концентрування і зневоднення рідин та знезараження речовин, матеріалів, виробів і організація дослідно-промислового виробництва

ЗАТ "Технологічний парк "Інститут монокристалів"

13.

Розробка та впровадження у виробництво нових імпортозаміщуючих готових лікарських засобів

ВАТ "Фармак"

Технологічний парк "Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона"

14.

Розробка  синергетичних агломерованих флюсів, технології їх виготовлення та організація промислового  виробництва

ВАТ "Запоріжсклофлюс"

Технологічний парк "Інститут технічної теплофізики"

15.

Ліквідація загазованості та запобігання загостренню екологічної ситуації в м. Бориславі шляхом запровадження дослідно-промислових установок утилізації газів, що викидаються в атмосферу, з використанням природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій

ТОВ Науково-виробнича компанія "Східно Європейський Енергетичний Союз"

Технологічний парк "Яворів"

16.

Методи і геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України

 Національний університет "Львівська політехніка", ПП "Земсервіс"

Технологічний парк "Текстиль"

17.

Розробка та впровадження новітніх технологій вироб-ництва та обробки технічних тканин з наданням покра-щених фізико-механічних властивостей для подальшого виготовлення якісних гумовотехнічних виробів

ТОВ "Корпорація "Гуматекс"

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ