2010 рік

Версія для друку
Прикріплений файлРозмір
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Держінформнауки у 2010 році.doc621 КБ
ДОПОВІДЬ про стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2010 рік.doc848.5 КБ
Додаток 1.1.1. Мережний індекс готовності 2009-2010 (The Networked Readiness Index 2009–2010) .rtf297.83 КБ
Додаток 1.1.2. Кошик цін на послуги ІКТ і складові кошику послуг ІКТ, 2009 і 2008 роки.doc92.5 КБ
Додаток 1.2.1. Розподіл заходів Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» у 2009 році між відповідальними за їх виконання органами виконавчої вла.do40 КБ
Додаток 1.2.2. Інформація про хід виконання Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» у 2009 році.doc241 КБ
Додаток 1.4.1. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями службі зайнятості та чисельність осіб, що перебували на обліку в центрах зайнятості, як такі що шукають роботу за 2008-2009 рр. (за професіями ІТ-спеціалістів).doc81.5 КБ
Додаток 1.4.2. Кількість захищених у спеціалізованих вчених радах дисертаційних робіт щодо присудження наукових ступенів та прийнятих вченими (науково-технічними) радами рішень про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за 2009 рік.doc39.5 КБ
Додаток 1.4.3. Чисельність студентів, які завершили початковий та завершальний цикли навчання та здобули відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень у 2009 році, за напрямами підготовки ІТ-сфери.doc55 КБ
Додаток 2.1.1. Структура та динаміка доходів по видах послуг у січні-грудні 2009 р.doc73 КБ
Додаток 2.2.1.1. Наявність парку обчислювальної техніки на підприємствах, в організаціях та установах України та показники прибуття/вибуття техніки станом на 01.01.2010 (за типами процесорів).doc32 КБ
Додаток 2.2.1.2. Розподіл парку комп’ютерної техніки по регіонах у 2009 році.doc25.5 КБ
Додаток 2.2.2.1. Забезпеченість обчислювальною технікою станом на початок 2010 р.doc34.5 КБ
Додаток 2.3.1.1. Розподіл світової інтернет-аудиторії на початок 2010 р.doc90 КБ
Додаток 2.3.1.2. Дані дослідження аудиторії інтернет-користувачів України шляхом загальнонаціонального репрезентативного опитування громадян України.doc74 КБ
Додаток 2.4.1.1. Розподіл ІКТ-підприємств по регіонах у 2009 році.doc24.5 КБ
Додаток 2.4.2.1. Інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації.doc167.5 КБ
Додаток 3.2.1. Динаміка фінансування регіональних програм інформатизації за період 2007-2010 роки (млн.грн.).doc77.5 КБ
Додаток 3.3.1. Динаміка виділення бюджетних коштів на виконання проектів інформатизації у 2009 році.doc101.5 КБ
Додаток 3.3.3. Напрями використання ОДВ коштів на інформатизацію у 2009 році.doc110 КБ
Додаток 6.1.1. Кількість інтернет-ресурсів, що створено та підтримуються неурядовими організаціями.doc25.5 КБ
Додаток 6.3.1. Розподіл електронних інформаційних ресурсів в органах державної влади за їх видами.doc34.5 КБ
Додаток 6.3.3. Перелік електронних інформаційних ресурсів, які створені органами державної влади протягом 2009-2010 років відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів.doc54 КБ
Додаток 6.3.4. Наявні бази даних в органах державної влади, які містять інформацію про громадян.doc87.5 КБ
Додаток 7.1.1. Відсоток типів СЕД, які використовуються в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.doc46 КБ
Додаток 7.1.2. Відсоток СУБД, що використовуються в СЕД для збереження документів.doc36.5 КБ
Додаток 7.1.3. Клас СЕД.doc55.5 КБ
Додаток 7.1.4. Архітектура, що використовується в СЕД.doc35.5 КБ

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ